Stichting Amati Ensemble

De Stichting Amati Ensemble
De Stichting Amati Ensemble is opgericht in 1993. De activiteiten van de Stichting hebben tot doel de kamermuziek in Maastricht en omliggende (Eu)regio te bevorderen door middel van de organisatie van klassieke kamer¬muziek concerten met een inter¬nationale allure, alle gespeeld onder de naam (het merk) Amati Ensemble.
De internationale allure wordt verkregen door het grote muzikale netwerk van het Amati Ensemble bestaande uit musici van alle leeftijden en nationaliteiten, begaafd en ervaren, allen met een internationale carrière.Over het Amati Ensemble
Het Amati Ensemble werd in 1992 opgericht door de befaamde violist Gil Sharon, tevens artistiek leider van het ensemble. In Nederland en ver daarbuiten is het ensemble inmiddels bekend voor de grote variatie in de programmakeuze en de hoge kwaliteit
van de uitvoeringen. Sinds 1995 heeft het ensemble een eigen kamermuziek serie in Maastricht. De uitvoeringen zijn een inspiratie voor musici en publiek en onder de kenners en liefhebbers inmiddels een traditie.
Afhankelijk van de werken die op het programma staan treedt het ensemble op in wisselende samenstelling, van duo tot kamerorkest. Het kamerorkest – zonder dirigent – bestaat uit ongeveer 16 strijkers, waar nodig aangevuld met blazers en cembalo. Het ensemble heeft een uitgebreide discografie en beschikt over talloze televisieopnamen gemaakt voor de Nederlandse televisie.
Artistieke leiding
De artistieke leiding van de Amati activiteiten is in handen van de violist Gil Sharon. Hij is een veelge¬prezen solist, concertmeester en kamermusicus en heeft opgetreden met talrijke legendarische musici waaronder Shlomo Mintz, Jeremy Menuhin, Tabea Zimmermann en het ‘Borodin Quartet’. Zoals professionele musici over de hele wereld zullen beamen behoort Gil Sharon tot de begeerde categorie van supermusici met een niet te evenaren talent.Gil Sharon is de spin in het web en de artistieke motor achter alle Amati activiteiten. Hij weet op boeiende wijze een ultieme combinatie van musici en programmering te maken en benut zijn uitgebreide internationale netwerk van muzikale contacten om getalenteerde musici bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Deze formule,
die al 17 seizoenen wordt toege¬past in de Amati Kamermuziek Serie, staat garant voor boeiende concertavonden.

Het concept
Amati is niet alleen een kamermuziek ensemble maar een filosofie die beoogt het hoogste niveau van professionaliteit te bereiken en aandacht voor de kamer¬muziek in
de brede zin des woords gestalte te geven. Kern van en tevens de kracht
van de filosofie achter het Amati-concept is de steeds wisselende en internationale samenstelling van het ensemble met een vaste kern van Nederlandse musici. Deze vorm biedt de luisteraar de mogelijkheid om een grote diversiteit aan musici, ensembles en muziekculturen van hoge kwaliteit tot zich te nemen.

Missie
Amati staat voor kennis, kunde en vakmanschap, voor de individuele beleving van
het plezier in het samen musiceren en het doorgeven van traditionele waarden van
de kamermuziekbeleving aan de komende generatie.

Toekomstvisie / actueel beleid
Sinds 1993 organiseert de Stichting een veelheid aan activiteiten waaronder een eigen kamermuziek serie in het Conservatorium Maastricht, concerten op andere Nederlandse podia waaronder het Concertgebouw Amsterdam, buitenlandse tournees naar Canada, Israël, Polen, Tsjechië, Italië, Oostenrijk, Frankrijk e.a., CD, DVD en TV opnamen en bijzondere evenementen zoals de projecten The Violins of Hope in 2011 en Stradivari en Amati, Leerling en Meester in 2012.

In de komende jaren zal de stichting zich er voor inzetten dat de concerten van het Amati Ensemble zoals in voorgaande jaren zullen blijven plaatsvinden, in de vorm zoals hiervoor beschreven en in een vernieuwende context. De (uitvals)basis van alle activiteiten is steeds de Amati Kamermuziek Serie in het Conservatorium Maastricht
die inmiddels haar 17e editie heeft beleefd. Een formule die door de jaren heen ten grondslag ligt aan het succes.

Fondsenwerving en -beheer
De Amati activiteiten hebben alle jaren een stevige financiële basis gehad in de vorm van sponsoring en inkomsten uit kaartverkoop. In combinatie met een goed financieel beheer en gerichte inzet van de middelen is er in de voorgaande jaren nooit een deficit geweest.

De tijden zijn echter veranderd door de slechte economische situatie. Het sponsorbeleid van bedrijven is in de afgelopen jaren veranderd en dramatisch afgenomen. Vaste sponsoren hebben zich teruggetrokken en geven voorrang aan de eigen bedrijfsvoering. Op termijn zal hier wellicht verandering in komen, maar naar verwachting zal het nog geruime tijd duren voor het tij keert.

De organisatie ziet zich de komende jaren voor een grote uitdaging gesteld. Het brengen van een kwaliteitsproduct is vanzelfsprekend, maar in deze tijd geen doorslaggevende factor meer voor het genereren van fondsen. Er zal gezocht moeten worden naar een inventieve aanpak en alternatieve manieren van financiering. In samenspraak met vrienden en supporters worden de mogelijkheden verkend om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Naast kleine bijdragen van trouwe supporters zal in de komende jaren ingezet worden op:
– het verkrijgen van de ANBI status (het verzoek is ingediend);
– het vergroten van de Vriendenclub;
– het organiseren van fundraising activiteiten in samenwerking met
kunstenaars en bedrijfsleven;
– het opzetten van een business club;
– PR en promotionele activiteiten.

Zoals ook in voorgaande jaren worden de verkregen middelen, alsook een eventueel surplus, uitsluitend ingezet voor de financiering van de muzikale Amati activiteiten.
De door idealen gedreven organisatie berust bij professionele vrijwilligers die ten gunste van de muzikale activiteiten afzien van een vergoeding voor verrichte werkzaamheden.

adminBeleidsplan 2015 – 2018