Vrienden van Amati

Onder de paraplu van Stichting Amati 500 is een vriendenkring genaamd “Les Amis d´Amati” geformeerd met als doel:
– het bevorderen van kamermuziekuitvoeringen, nationaal en internationaal door het Amati Ensemble.
– het bevorderen van de kwaliteit van deze kamermuziek-uitvoeringen door het uitnodigen van bekende en befaamde musici voor optredens in de Amati Kamermuziek Serie in Maastricht, Amsterdam, de Euroregio en diverse Europese steden.
– Het uitbouwen van een netwerk van bij respectievelijk in kamermuziek betrokkenen en geinteresseerden.
– Het bevorderen van de naamsbekendheid van het Amati Ensemble.

Het is nu een tiental jaren geleden dat de club Vrienden van Amati werd opgericht, een groep muziekliefhebbers die door hun enthousiasme en vriendschap de vaste kern en steun in de rug van de Amati concertserie werden. Prachtige concerten hebben we samen beleefd, mooie “Vriendenconcerten” op speciale locaties als o.a. Navagne, Chateau Neercanne, de ateliers van Chrit Rousseau en Jef Wishaupt en op Kasteel Bethlehem, alsook mooie concertreizen naar o.a. Cremona, Praag en Salzburg, Parijs en Bukarest.

De jaarcontributie bedraagt € 85,- per lid. Een (naast) familielid dat vriend wordt betaalt € 50,-
Amati biedt zijn vrienden de volgende voordelen:

 • Een exclusief voor vrienden toegankelijk vriendenconcert op een bijzondere locatie (excl. mogelijke cateringkosten)
 • Een vrijkaart per seizoen voor een introducé
 • 10% korting op een abonnement
 • Mogelijkheid tot deelname aan vriendenreizen

Er wordt vanuit gegaan dat elke vriend ook een abonnement neemt.
De prijzen van de abonnementen voor het Amati Kamermuziekserie 2017/2018  bedragen:

6 concerten:  €  140,-
3 concerten:  €    80,-

Vrienden ontvangen zoals gezegd 10% korting op deze prijzen.

Naast “Vriend” wordt de mogelijkheid geboden “Begunstiger” van Amati te worden. Voor begunstigers is de bijdrage  € 500,- en worden dezelfde voordelen geboden als voor Vrienden, met enige extra’s die in overleg worden vastgesteld.

Tot slot is er nog de mogelijkheid om voor bedragen vanaf € 3.000,- “Donateur” te worden tegen speciaal af te spreken exclusieve sponsorvoorwaarden. Gedacht wordt aan naamsvermeldingen in programma’s en op websites, speciale ontvangst van gasten van de sponsors, concerten op locatie, naamsvermelding bij concerten enz.

Als u Vriend, Begunstiger of Sponsor wilt worden, dan verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen, dan wel contact te nemen met een van de bestuursleden van de Stichting Amati 500. Nog mooier zou zijn als u mee zou willen werken nieuwe vrienden of begunstigers te werven – elke vriend werft een nieuwe vriend…. – zodat uw hulp het vertrouwen in de toekomst van Amati rechtvaardigt.

Stichting Amati Ensemble heeft de ANBI-status

  Uw naam*

  Uw adres*

  Uw postcode*

  Uw woonplaats*

  Uw telefoonnummer*

  Uw email*

  U meldt zich aan als*

  Per concertseizoen zult u de somma bijdragen van €*

  U neemt een abonnement voor*


  adminVrienden van Amati